Presentations

Seminar in Stockholm för Nackskadeförbundet (Neck injury association) 2015-11-27
Seminarium för Nackskadeförbundet 2015-11-27

The presentation from our breakfast meeting “Fåmansföretagare” (Management – Close Corporations).
Skattefrågor för en fåmansföretagare feb 2015

The presentation from our breakfast meeting “Skattenyheter” (Tax News).
Skattenyheter okt 2014