Affärsjuridik

På Advokatfirman VICI brinner vi för affärsjuridiken. Vi ser den som vårt verktyg i uppgiften att hjälpa dig att göra bättre affärer.

affarsjuridik

Uppmärksamma möjligheter – Vi ser möjligheterna och visar aktivt vägen.
Vi odlar ett stort intresse för affärslogik och företagsekonomi både i teori och praktik. Våra advokater förstår inte bara juridik utan också företagarens villkor. Att tolka en balansräkning eller föra ett affärsstrategisk resonemang med en klient är vardag för oss. Det är med helhetsperspektivet vi samverkar kring juridiken. Vi stöttar dig som ägare och arbetsgivare, och även ditt företag med avtalsfrågor och skadereglering.

Undanröja hot – Vi är en garanti för att dina önskemål och idéer håller i ett juridiskt sammanhang.
Både små och stora företag möter i sin verksamhet olika slag av risker som kan inverka på företagets lönsamhet och fortsatta existens. Ett tydligt exempel är skaderisker som rör företagets egendom, t.ex. risken för att maskiner skadas och byggnader brinner ned eller förstörs, helt eller delvis, genom inverkan av vatten, storm eller andra naturkrafter. Stölder, förskingringar och företagsspioneri kan också medföra skaderisker. Listan på exempel över skaderisker kan göras lång och en viktig del av företagets skötsel är att möta och försöka minimera dessa skaderisker så att företaget kan ta hem goda vinster och utvecklas vidare.

Lösa tvister – Vi står tryggt vid din sida och löser juridiska tvister.

carl_sjostedt

Carl Sjöstedt

Advokat

Mejl: cs@vici.se

Tfn: 010-209 12 50

christian_karlsson

Christian Karlsson

Advokat

Mejl: ck@vici.se

Tfn: 010-209 12 52

johanna_olsson

Johanna Thulin

Biträdande jurist

Mejl: jt@vici.se

Tfn: 010-209 12 55

mats_palmgren

Mats Palmgren

Advokat

Mejl: mp@vici.se

Tfn: 010-209 12 51

Johan Lindén 4 TEST TEST TEST

Johan Kember

Advokat

Mejl: jk@vici.se

Tfn: 010-209 12 62

sofie_orginal

Sofi Linderoth

Biträdande jurist

Mejl: sl@vici.se

Tfn: 010-209 12 63

Vici Tor 01 HighRes

Tor Bergkvist

Biträdande jurist

Mejl: tb@vici.se

Tfn: 010-209 12 65