Skatterätt

På Advokatfirman VICI har vi möjlighet att hjälpa dig i skatterättsliga frågor och ge råd om lämpliga och effektiva skatterättsliga åtgärder. De ständiga förändringarna i skattelagstiftningen gör att med rätt skatterådgivning kan du minska skattekostnaden och även hantera skatteriskerna.

I ett företags och en företagares affärsmässiga och ekonomiska omvärld finns hela tiden skatterättsliga övervägande som en viktig del i olika beslut. Vi har lång erfarenhet av de olika situationer som en företagare kan ställas inför och kan bistå i:

  • • Förvärv eller försäljning av verksamheter
  • • Fastighetsöverlåtelser
  • • Förändring av ägarstrukturen
  • • Få rätt bolagsstruktur för verksamheten
  • • Generationsskiften
  • • De särskilda fåmansreglerna
  • • Förmåner för anställda


Vänd dig till oss om du vill:
Planera i förväg – Genomföra transaktioner – Ha ett ombud i en skatterättslig tvist

al

Annika Lundeslöf

Advokat

Mejl: alu@vici.se

Tfn: 010-209 12 57

johanna_olsson

Johanna Thulin

Biträdande jurist

Mejl: jt@vici.se

Tfn: 010-209 12 55

sofie_orginal

Sofi Linderoth

Biträdande jurist

Mejl: sl@vici.se

Tfn: 010-209 12 63