Vi är advokater

dokument
När du anlitar oss så skyddas du av ett särskilt regelverk. Vi som är advokater kan bara värna dina intressen, ingen annans. Lojalitet mot dig som klient, oberoende, frihet från intressekonflikter, och tystnadsplikt är kärnvärden i advokatens etiska regler.

Som advokater står vi under tillsyn av Sveriges advokatsamfund, vilket ställer mycket höga krav på oss. Förutom en fyra och en halvårig juridisk utbildning vid ett universitet krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet. Som ledamöter i Sveriges advokatsamfund krävs i dag också advokatexamen och att vi har ordnad privat ekonomi, är redbara och i övrigt lämpliga för advokatverksamhet.

En advokat måste varje år genomgå minst 18 timmars vidareutbildning. Alla advokater omfattas också av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar dig om vi begår något fel.

Anlitar du en jurist som inte är advokat saknas dessa regler. Vanligen brukar man med jurist mena en person som avlagt jur. kand.-examen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå.